Mer om Seniorliv

Seniorliv vill bidra till bra livskvalitet genom att uppmuntra till hälsa, kultur och sociala aktiviteter. Känner man sig delaktig i ett sammanhang så kan detta vara den viktigaste faktorn i att man också känner sig frisk.

Vi erbjuder ett utbud av tjänster i syfte att stärka den enskildes förutsättningar att leva ett självständigt liv i vardagen med fokus på hälsa, kultur, social gemenskap och meningsfull sysselsättning.

Målgruppen är Seniorer + 55. Personer som redan nu använder internet och de som är  nyfikna på att använda nätet.

  • Ger information via internet om aktuella aktiviteter och sociala mötesplatser i Stockholm och kranskommuner med fokus på hälsa, kultur och sammanhang i tillvaron.
  • Öppnar upp för en mötesplats kring gemensamma intresseområden och mellan generationer genom bloggar, hemsidan, facebook, twitter och flera läsarforum.
  • Ger möjlighet att göra aktiviteter tillsammans.

 

Vill du veta mer kontakta:

Per Ove Lannerö
Tel. 070 720 03 00